ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001
ISO 27001:2007
SYSTEMY SŁUŻBA ZDROWIA
SZKOLENIA DEDYKOWANE
OCHRONA ŚRODOWISKA
ISO 9001:2008
 
Co należy zrobić by wdrożyć normę ISO 9001:2008?
Aby dobrze zarządzać całą organizacją zgodnie z normą ISO 9001:2008 należy:
Ustanowić i nadzorować Politykę jakości i określić cele i zadania (dla wyrobów, procesów i komórek organizacyjnych).
Zidentyfikować wybrać i nadzorować procesy do organizacji - zastosować podejście procesowe.
Nadzorować dokonywania pomiarów, analiz i ich wyników oraz procesu doskonalenia organizacji i produktów.
Ustanowić efektywny system komunikacji z klientem celem określenia jego wymagań i poziomu satysfakcji z dostarczonych usług.
Zarządzać zasobami firmy stosownie do potrzeb pracowników i procesów
 
W czym może pomóc AUDIT-EKO, by wdrożyć w firmie i poddać certyfikacji system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008?
Aby dobrze zarządzać całą organizacją zgodnie z normą ISO 9001:2008 należy:
Oferujemy kompleksową pomoc konsultingową we wdrażaniu systemu jakości ISO 9001:2008.
Prowadzimy szkolenia dotyczące wymagań nowej normy ISO 9001:2008 oraz zasad dostosowania istniejących systemów do wymagań nowej normy, a także prowadzimy szkolenia dla auditorów wewnętrznych. Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne zaświadczenia.
Przeprowadzamy audit wewnętrzny w organizacji oraz dokonujemy przeglądu najwyższego kierownictwa w firmie.
Pomagamy w wyborze firmy certyfikującej oraz uczestniczymy w audycie certyfikacyjnym jako głos doradczy.

Jakie są korzyści dla firmy , która wdroży system zarządzania jakością:
Korzyści jakie odnoszą certyfikowane firmy w zakresie systemu zarządzania jakością są następujące:
poprawa większe zaufanie Klientów do firmy - atut w działaniach marketingowych
wzrost konkurencyjności
usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania
lepsze poznanie potrzeb klienta
stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności pracowników
zwiększenie wydajności pracy
wzrost świadomości pracowników dotyczącej celów i dążeń firmy,
pobudzenie potrzeby stałego doskonalenia się,
przejrzystość procesów
   
Home | O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt
© AUDIT-EKO Usługi Konsultingowe, Nowy Sącz. Realizacja: Verakom