ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001
ISO 27001:2007
SYSTEMY SŁUŻBA ZDROWIA
SZKOLENIA DEDYKOWANE
OCHRONA ŚRODOWISKA
SYSTEMY SŁUŻBA ZDROWIA
 
Na rynku placówek świadczących usługi medyczne wzrasta konkurencja pod względem jakości usług, co ma również bezpośrednie przełożenie na zdrowie lub życie pacjenta. Placówki medyczne powinny podjąć wyzwanie, aby w przyszłości funkcjonować jako konkurencyjny, liczący się partner dla jednostki samorządowej i pacjenta. Dlatego też posiadanie certyfikatu systemu jakości wg ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 daje szanse by uzyskać lepsza pozycję na rynku.
 
 
Każda placówka zdrowia bez względu na jej wielkość i przynależność powinna rozpocząć przygotowanie do wdrożenia systemów zarządzania. Do certyfikacji systemów przystępują zespoły opieki zdrowotnej jak szpitale kliniczne, szpitale wojewódzkie, powiatowe, a także nie wyłączając również tych najmniejszych – działających na rynku lokalnym. Doświadczenie we wdrożeniu systemów zarządzania firmy AUDIT – EKO jest bardzo bogate i trwa od 1999 roku. Lista referencyjna wdrożonych systemów w służbie zdrowia w załączniku (osobny plik).
 
Zarządzanie jakością w placówkach medycznych wg normy ISO 9001
Specyfika wdrażania systemu kładzie szczególny nacisk na:
Nadzór nad dokumentami o znaczeniu istotnym dla procesu leczenia pacjenta i zachowania tajemnicy lekarskiej;
Nadzór nad zbiorem danych medycznych pochodzących z badań i konsultacji;
Określenie wymagań, potrzeb i oczekiwań pacjenta, a także zakładany jego poziom satysfakcji;
Ustalenie standardów medycznych postępowania z pacjentem;
Określenie procesów konserwacji i nadzorowania aparatury medycznej;
Ustalenie zasad i procedur utrzymania higieny w placówce;
Zarządzanie kwalifikacjami osób oraz ich niezbędnych szkoleniem;
Identyfikacje niezgodności dostarczonych produktów do placówki oraz niezgodności medycznych, ich dokumentowanie oraz ocenę konsekwencji tych niezgodności.
   
Wdrożony system zarządzania jakością może przynieść wiele korzyści placówce służby zdrowia, między innymi:
ład organizacyjny,
minimalizowanie marnotrawstwa w pracy szpitala poprzez nadzorowanie kosztów leczenia,
świadczenie usługi na wysokim poziomie uwidacznianym w analizie satysfakcji pacjenta,
kształtowanie właściwej postawy personelu w tym wzrost zadowolenia personelu z wykonywanej pracy.
   
Budowa systemu w wersji zintegrowanej z innymi systemami zarządzania np. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 łączy wymagania tych norm w jeden kompleksowy system sprawnie zarządzającej jednostki służby zdrowia. Oznacza to, że systemy nie tylko realizują cele wyznaczone przez normy, ale również wspomagają się wzajemnie i uzupełniają. Powstanie jednego zintegrowanego systemu ma wielką przewagę w wymiarze praktycznym: istnieje jedna dokumentacja, jeden rodzaj postępowania. Procedury jak i procesy odnoszące się do różnych systemów są w sposób przejrzysty i logiczny powiązane ze sobą. Doświadczenia przy przygotowywaniu placówek służby zdrowia do certyfikacji systemów wskazują, że również w wymiarze kosztowym jest to bardzo korzystne rozwiązanie.
 
Home | O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt
© AUDIT-EKO Usługi Konsultingowe, Nowy Sącz. Realizacja: Verakom