ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001
ISO 27001:2007
SYSTEMY SŁUŻBA ZDROWIA
SZKOLENIA DEDYKOWANE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001
 
Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie organizacji. Skupia się on na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobiegania chorobom zawodowym.
 
 
Wśród najważniejszych korzyści z wdrożenia tego systemu i uzyskana certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu z normą PN-N 18001 można wyróżnić:
spełnienie wymagań przepisów bhp w ramach spójnego systemu,
zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
łatwiejsze pozyskiwanie pracowników dzięki renomie przedsiębiorstwa,
podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp.
 
Norma OHSAS 18001 jest zgodna z normą ISO 9001 i ISO 14001, co pomaga organizacji w wydajnym spełnianiu stawianych przez nie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny.
Norma OHSAS 18001 obejmuje następujące kluczowe obszary:
planowanie rozpoznawania zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka;
program zarządzania OHSAS;
struktura i odpowiedzialność;
szkolenia, świadomość i kompetencje;
konsultacje i komunikacja;
kontrola operacji;
przygotowanie i działania na wypadek awarii;
pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.
   
Home | O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt
© AUDIT-EKO Usługi Konsultingowe, Nowy Sącz. Realizacja: Verakom