ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001
ISO 27001:2007
SYSTEMY SŁUŻBA ZDROWIA
SZKOLENIA DEDYKOWANE
OCHRONA ŚRODOWISKA
SZKOLENIA DEDYKOWANE
 
przeprowadzenia 1 lub 2-dniowego szkolenia doskonalącego dla audytorów wewnętrznych firmy
szkolenia w zakresie wymagań wdrożonego systemu zarządzania

Celem w/w szkoleń jest doskonalenie poznanych zagadnień zawartych w normach oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów wewnętrznych systemów zarządzania, zbudowanych w oparciu o te normy.
 
 
Liczne ćwiczenia warsztatowe pozwalają na efektywne przyswojenie umiejętności planowania, prowadzenia i raportowania auditu wewnętrznego systemu zarządzania.
Dzięki objęciu systemem szkoleń załogi przedsiębiorstwa zmianie ulega nastawienie personelu w zakresie posiadanych systemów zarządzania pozwalające uświadomić mu, że za powyższe zagadnienia odpowiada każdy na swoim stanowisku pracy. Podniesienie świadomości pracowników w zakresie wpływu czynności przez nich wykonywanych i zapoznanie ich z konsekwencjami, jakie wiążą się z nieprawidłowym działaniem ma w założeniu doprowadzić do większej staranności w pracy i zrozumienia celu stosowania się do procedur i instrukcji.
Szacowanie i zarządzanie ryzykiem wg. normy PN-ISO/IEC 27001:2007
Przybliżymy wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2007 w zakresie zarządzania ryzykiem i szacowania ryzyka w organizacji, w kontekście praktycznych zastosowań tych wymagań w przedsiębiorstwach różnej wielkości.
Położymy duży nacisk na praktyczne przygotowanie Państwa do samodzielnej pracy we własnych miejscach pracy,
Przeprowadzimy analizę FMEA, analizę QFD, analizę statystyczną, projektowanie analizy , wybór metody analizy,
Szkolenie oprzemy o analizę różnego rodzaju studium przypadku (case study) jak również samodzielną warsztatowa pracę uczestników,
Uczestnicy będą przygotowywani do samodzielnego rozwiązywania problemów jak również będą je rozwiązywali podczas zajęć i prezentowali na forum,
Home | O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt
© AUDIT-EKO Usługi Konsultingowe, Nowy Sącz. Realizacja: Verakom