ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007/ PN-N 18001
ISO 27001:2007
SYSTEMY SŁUŻBA ZDROWIA
SZKOLENIA DEDYKOWANE
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska:
cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu
cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
coroczny bezpłatny audyt stwierdzający ewentualne zaległości w dziedzinie prawodawstwa ochrony środowiska
monitoring formalno - prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska
reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
reagowanie na wezwania odpowiedniego organu administracji (Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo, Urząd Miasta i Gminy) oraz na wezwania Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania takiego wezwania obecność naszych pracowników przy jakiejkolwiek kontroli Państwa zakładu w zakresie ochrony środowiska
stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno - prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych
doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych
 
 
Gospodarka odpadami
wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
opinie i koncepcje dotyczące odpadów przemysłowych
   
Ochrona powietrza atmosferycznego
wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
pomiary emisji zanieczyszczeń
zgłoszenia instalacji
   
Gospodarka wodno - ściekowa
operaty wodnoprawne, w celu uzyskania decyzji administracyjnej
oznaczenia zanieczyszczeń ścieków i wody
 
Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
Raporty środowiskowe
raporty oddziaływania na środowisko projektowanych oraz istniejących inwestycji
doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie trwania inwestycji
Home | O firmie | Oferta | Referencje | Kontakt
© AUDIT-EKO Usługi Konsultingowe, Nowy Sącz. Realizacja: Verakom